تبلیغات
تکواندو - قهرمانان کشوری
یکشنبه 22 فروردین 1389

قهرمانان کشوری

   نوشته شده توسط: مهدی شیرینکار    

قاسم عبدالرحیمی

قهرمان تکواندو و مدال آور کشوری دارای رده کمربند مشکی دان 3

وی در سال 1364 متولد شد و از سال 1375 تا سال 1386 عناوین افتخار آمیز بسیاری کسب کرد، برخی از افتخارات وی به قرار زیر است:

1.       18 عنوان قهرمان استان تا سال 86

2.       9 نایب قهرمانی استان تا سال 86

3.       2 عنوان سومی استان تا سال 86

4.       نایب قهرمانی جوانان و بزرگسالان سال 83 بابلسر

5.       نایب قهرمانی بسیج کشور سال 84 سمنان

6.       سومی قهرمانی کارگری کشور سال 85 تهران

7.       مقام اول قهرمانی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 همدان

8.       مقام اول قهرمانی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 کرمانشاه

9.       عنوان تکنیکی ترین بازیکن در سال 1380 مسابقات جوانان استان

10.   عنوان تکنیکی ترین بازیکن در سال 1383 مسابقات جوانان و بزرگسالان استان

11.   مقام اول مسابقات جوانان و بزرگسالان چند جانبه بین استان های همجوار در سال 83

12.   قهرمانی مسابقات بین دانشگاه های استان سراسری، آزاد و پیام نور سال 84

13.   مقام اول تیمی (پاس) در مسابقات لیگ استان قم سال 1382

14.   ...

 

وحید ایرجی

قهرمان تکواندو و مدال آور کشوری وزن 58 کیلوگرم، دارای رده کمربند مشکی دان 3

وی در سال 1366 متولد شد و از سال 1376 تا سال 1386 عناوین افتخار آمیز بسیاری کسب کرد، برخی از افتخارات وی به قرار زیر است:

1.       مقام های متعدد قهرمانی استانی (که از ذکر تفصیل آنها صرفنظر می کنم)

2.       قهرمانی بسیج دانش آموزی سال 1383

3.       دوم بسیج دانش آموزی سال 1382

4.       دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان سال 1383

5.       دومی قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور سال 1384

6.       دومی مسابقات بسیج کشور سال 1385

7.       قهرمانی دانشجویی منطقه 5 در سال 1385

۸.       ...

 

وحید نعیمی

قهرمان تکواندو و مدال آور کشوری وزن 84 کیلوگرم، دارای رده کمربند مشکی دان 2

وی نیز در سال 1366 متولد شد و از سال 1377 تا سال 1386 عناوین افتخار آمیز بسیاری کسب کرد، برخی از افتخارات وی به قرار زیر است:

1.       مقام های متعدد قهرمانی استانی (که از ذکر تفصیل آنها صرفنظر می کنم)

2.       سوم قهرمانی نوجوانان سال 1383

3.       دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان سال 1383

4.       سوم کارگری کشور سال 1384

5.       سومی مسابقات بسیج کشور سال 1385

6.       قهرمانی نیرو های مسلح کشور در سال 1386

7.       قهرمانی بسیج دانش آموزی سال 1384

۸.       ...

 

 

ادامه دارد ...

برای تمامی این عزیزان ورزشکار، آرزومند توفیق روز افزون هم در امر ورزش و هم در تمامی مراحل زندگی هستیم.

تکواندو اراک